protection regimeProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.