põhjaelustikProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.