partners meetingProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.