Neugrundi merealaProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.