Neugrundi madal asubProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.