Natura 2000Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.