marine sitesProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.