management planProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.