karidProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.