Post image for Pressikonverents

Pressikonverents

Projekti tulemusi tutvustav pressikonverents toimub teisipäeval, 26. aprillil, algusega kell 14.00 Keskkonnaministeeriumi 1.korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn).

Pressikonverentsi päevakava:

• Ülevaade ESTMAR projektist ja 2007–2009 Eesti avameremadalikel toimunud kalastiku uuringutest ja tulemustest
Markus Vetemaa, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

• Hülged avamerealadel – järeldused ESTMAR ja muudest projektidest
Ivar Jüssi, Eestimaa Looduse Fond

• ESTMAR projektis toimunud avameremadalike linnustiku uuringud ja tulemused
Andres Kalamees, Eesti Ornitoloogiühing

• Ülevaade 2007–2009 Eesti avameremadalikel toimunud mereelupaikade ja põhjaelustiku uuringutest ja tulemustest ning kokkuvõte ESTMAR projektis läbiviidud analüüsi tulemusel väärtuslikemateks hinnatud madalike kohta.
Georg Martin & Tiia Möller, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

• ESTMAR projektis koostatud kaitsekorralduskavad, toimunud rahvusvahelised seminarid ja avaldatud teabematerjalid
Merle Kuris, Balti Keskkonnafoorum

Oma osalemisest palume teatada e-posti aadressile: kristina.tiivel@gmail.com.Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.