Post image for Pressiteade

Pressiteade

Seminar „Kogemuste vahetus bioloogilise mitmekesisuse uuringute metoodikast ja Natura 2000 alade valikust Läänemere avamerealadel“ toimus 15.-16.03.2011 Roostal

Seminari eesmärk oli tutvustada ESTMARi projekti käigus tehtud avamereala uuringuid; kogemuste vahetamine teiste Läänemere äärsete riikide avamere uuringutega tegelevate ekspertide vahel; arutada avamere mitmekesisuse uuringute metoodikat, merekaitsealade/Natura2000 alade valikut ning samuti puudutada merelise mitmekesisuse hindamist ja seiret.Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.