Post image for Kahtla-Kübassaare hoiuala ja Kübassaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava algatuskoosolekud

Kahtla-Kübassaare hoiuala ja Kübassaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava algatuskoosolekud

Kahtla-Kübassaare hoiuala ja Kübassaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava algatuskoosolekud
toimusid

10.09.2010 Laimjala rahvamajas kell 11:00 – 14:00, 25 osalejat
10.09.2010 Tornimäe rahvamajas kell 15:00 – 17:10, 13 osalejat

Koosolekute eesmärgiks oli täpsustada huvirühmi, informeerida neid kaitsekorralduskava koostamisest, tutvustada Kahtla-Kübassaare HA ja Kübassaare MKA loodusväärtusi ning arutada, kuidas neid kohalike abiga kaitsta ja hooldada.

Päevakava:
1) Avasõnad ja tutvustus, Kai Klein, Balti Keskkonnafoorum
2) Kaitsekorralduskavade koostamise eesmärgid, Kadri Paomees, Keskkonnaamet
3) Merega seotud loodusväärtused, Merle Kuris, Balti Keskkonnafoorum
4) Maismaa loodusväärtused, Kadri Tali, Pärandkoosluste Kaitse Ühing
5) Arutelu ja küsimused
- kaitsmist/hooldamist vajavad väärtused
- kohalikul tasandil planeeritavad tegevused
- huvirühmad
- teavitamine

Kahtla-Kübassaare HA ja Kübassaare MKA kaitsekorralduskava koostatakse ESTMAR projekti (mereosa) ja Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (maismaaosa) koostöös.Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.