Vilsandi RP kaitsekorralduskava koosolekud

Vilsandi RP kaitsekorralduskava koosolekud

Algatuskoosolekud toimusid

19.07.2010 Kihelkonna rahvamajas 11:00-14.00, 14 osalejat
19.07.2010 Lümanda kultuurimajas 15.00 – 18.00, 10 osalejat
20.07.2010 Vilsandi sadamahoones 11.00 -14.00, 36 osalejat

Koosolekute eesmärgiks oli informeerida huvirühmi kaitsekorralduskava koostamisest, selgitada välja inimesed, kes sooviksid selles protsessis aktiivselt osaleda, st moodustada kava koostamise juhtgrupp; ning saada esimene sisend huvirühmadelt rahvuspargi väärtuste kaardistamiseks.

Päevakava
1) Tervitussõnad Keskkonnaameti esindajalt – Marju Erit (Keskkonnaamet)
2) Ülevaade kaitsekorralduskavast ja selle seostest kaitse-eeskirjaga – Gunnar Raun (Keskkonnaamet)
3) Ülevaade kaitsekorralduskava koostamise protsessist – Kaupo Kohv (Eestimaa Looduse Fond)
4) Grupitöö väärtuste kaardistamiseks (Kaupo Kohv)
Kohvipaus (15 min)
5) Grupitöö väärtuste kaardistamiseks (Kaupo Kohv)
6) KKK juhtgrupi moodustamine (Kaupo Kohv)
Juhtgrupi koosolekud
Lisaks on toimunud kolm juhtgrupi koosolekut kava edasiseks arendamiseks (17.08.2010 Kihelkonna rahvamajas ning 07.09.2010 ja 17.09.2010 Lümanda Põhikoolis).
Vilsandi RP kaitsekorralduskava koostamine toimub ESTMAR projekti (mereosa) ja Eestimaa Looduse Fondi koostöös (maismaaosa).Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.