Post image for V partnerite kohtumine 4.märtsil 2010

V partnerite kohtumine 4.märtsil 2010

toimub Tallinnas Tallink SPA hotelli konverentsisaalis algusega kell 10.00

  • Välitööde hetkeseis
  • Viie tähtsama mereala kinnitamine ja järgnevate tegevuste planeerimine
  • Kaitsekorralduskavade koostamise hetekeseis
  • Sidusrühmade voldiku sisu
  • Eesti merealasid tutvustava raamatu koostamine


Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.