Post image for IV partnerite kohtumine 14. oktoobril 2009

IV partnerite kohtumine 14. oktoobril 2009

toimub Eesti Mereinstituudi konverentsisaalis, algusega kell 11.00

  • Ülevaade ja analüüs tehtud välitöödest erinevates projekti piirkondades: Gretagrund, Neugrund, Lääne- Saaremaa, Põhja-Hiiumaa, Osmussaar-Neugrund, Vaindloo-Uhtju
  • Viie tähtsama ala valimine ja järgnevate tegevuse planeerimine
  • Kaitsekorralduskavade koostamine
  • Eesti merealasid tutvustav raamat


Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.