Projekti avakohtumine
24-25. jaanuar 2008

toimub Tallinnas Eesti Mereinstituudi konverentsisaalis, algusega kell 13.00. Avakohtumise teemad:

  • Projekti eesmärkide, indikaatorite ja tegevuste tutvustus
  • Eelnevalt valitud merealade tutvustus ja edasised valikukriteerimid
  • Kaitsekorralduskavade planeerimise hetkeseis olemasolevatele merekaitsealadele
  • Avalikustamine


Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.