Press conference

Press conference on the project results will be held on April 26 from 14.00 at Estonian Ministry of the Environment (Narva mnt.7a, Tallinn)

Loe edasi →

Press release

Workshop „Experience exchange on methodology for biodiversity investigations and selection of Natura 2000 sites in the non-coastal areas of the Baltic Sea“ was held 15-16.03.2011 at Roosta, Estonia

Loe edasi →

Pressrelease

(Eesti) 10. jaanuaril esitas MTÜ Balti Keskkonnafoorum projekti “Natura 2000
rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR”
raames Keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta kaitse alla Apollo
mereala (looduskaitseala piiranguvööndi režiimis).

Loe edasi →

(Eesti) Pressiteade

(Eesti) 22. novembril 2010 esitas MTÜ Balti Keskkonnafoorum projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR” raames Keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta kaitse alla (piiranguvööndi režiimis) praegu Vilsandi rahvuspargi piiridest välja jäävad looduskaitseliselt väärtuslikud madalikud (Suurkuiv, Uuskuiv, Soolakuiv ja Mustpank).

Loe edasi →


Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.