Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.