Thumbnail image for Pressikonverents

Pressikonverents

Projekti tulemusi tutvustav pressikonverents toimub teisipäeval, 26. aprillil, algusega kell 14.00 Keskkonnaministeeriumi 1.korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn).

Loe edasi →
Thumbnail image for Pressiteade

Pressiteade

Seminar „Kogemuste vahetus bioloogilise mitmekesisuse uuringute metoodikast ja Natura 2000 alade valikust Läänemere avamerealadel“ toimus 15.-16.03.2011 Roostal

Loe edasi →
Thumbnail image for Pressiteade

Pressiteade

10. jaanuaril esitas MTÜ Balti Keskkonnafoorum projekti “Natura 2000
rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR”
raames Keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta kaitse alla Apollo
mereala (looduskaitseala piiranguvööndi režiimis).

Loe edasi →
Thumbnail image for Pressiteade

Pressiteade

22. novembril 2010 esitas MTÜ Balti Keskkonnafoorum projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR” raames Keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta kaitse alla (piiranguvööndi režiimis) praegu Vilsandi rahvuspargi piiridest välja jäävad looduskaitseliselt väärtuslikud madalikud (Suurkuiv, Uuskuiv, Soolakuiv ja Mustpank).

Loe edasi →


Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.